Rokade ♜ Nieuwsbrief Jul ’15

De nieuwsbrief van juli 2015, die ook in o.a. de liften hangt, staat nu ook online.

Jullie weten dat op zaterdag 11 juli a.s. de welbekende “Midzomer BBQ” plaats gaat vinden … de activiteitencommissie zou het zeer op prijs stellen als er vrijwilligers zijn die hier graag een handje aan mee willen helpen. Opgeven kan via: activiteitencomm@gmail.com

Bovenstaande post/ pagina kun je e.v.t. ook delen via: