Procedure van melden van storingen

De afgelopen tijd (jaren) verloopt/ verliepen de afhandeling van storingen via te veel kanalen waardoor de welbekende “ruis op de lijn” kwam. Om duidelijkheid te creëren (zodat een snellere afhandeling kan geschieden) en zodat een ieder het juiste pad bewandelt is onderstaande procedure vanaf heden van kracht.

De procedure/ update is aangepast/ bijgesteld per 07 februari 2024.