Procedure van melden van storingen

De afgelopen tijd (jaren) verloopt/ verliepen de afhandeling van storingen via te veel kanalen waardoor de welbekende “ruis op de lijn” kwam. Om duidelijkheid te creëren (zodat een snellere afhandeling kan geschieden) en zodat een ieder het juiste pad bewandelt is onderstaande procedure vanaf heden van kracht.

De procedure is aangepast/ bijgesteld per 05 augustus 2023.