Rokade ♜ Rondleiding

Enkele bewoners hebben ons benaderd of er een mogelijkheid is om een rondleiding te krijgen door het pand om te zien wat er in het pand aanwezig is aan gezamenlijke installaties en een beeld te krijgen wat er moet gebeuren om deze installaties en het gebouw in stand te houden.

Het Bestuur en Technische Commissie hebben hier overleg over gepleegd en zijn bereid om dit te organiseren en hier tijd in te investeren.

Naar aanleiding van de aanmeldingen gaan we een planning maken voor deze rondleidingen waarbij u in groepen van maximaal 6 bewoners rondgeleid wordt door 2 personen van de Technische Commissie / Bestuur.

Een ieder (huurder e/o koper) kan/ mag zich aanmelden op het email-adres van het bestuur: vve.derokade@gmail.com.

Wij zien uit naar uw aanmeldingen.

Bovenstaande post/ pagina kun je e.v.t. ook delen via:

1 reactie

Geef een reactie