De nieuwsbrief van juli 2015, die ook in o.a. de liften hangt, staat nu ook online.

Jullie weten dat op zaterdag 11 juli a.s. de welbekende “Midzomer BBQ” plaats gaat vinden … de activiteitencommissie zou het zeer op prijs stellen als er vrijwilligers zijn die hier graag een handje aan mee willen helpen. Opgeven kan via: activiteitencomm@gmail.com

Bovenstaande post/ pagina kun je e.v.t. ook delen via: