Rokade ♜ Zentuinen … Update

De Zentuin gelegen tussen De Rokade en de 4-Werelden zijn gereed. Nadat al het grind was weggezogen met behulp van een vacuümwagen, is het dak gerepareerd en de poeren van de staalconstructie, die op het dak rust, zijn van een nieuwe coating voorzien.

Vervolgens zijn drainagematten aangebracht voor de afvoer van het regenwater. Bovenop deze matten is substraat (een kunstmatige bodem voor plantengroei) gestort en vervolgens zijn de sedummatten aangebracht. Het geheel is ingesloten door tegels.

Het sedum heeft nu een aantal weken nodig om te groeien & te hechten, zodat er een mooi geheel ontstaat.

In tegenstelling tot wat sommige van onze bewoners denken is de sedumtuin helaas niet voor recreatiedoeleinden bedoeld. De planten kunnen daar niet tegen en sedum is bedoeld als vervanger voor het grind en dient als bescherming van de dakbedekking.

De sedumtuin mag derhalve niet betreden worden, behalve in geval van een calamiteit. Een van de vluchtroutes loopt namelijk via de Zentuin naar de openbare weg!!

De Zentuin gelegen tussen De Rokade en Het Terras aan de Maas Toren 2 wordt op een later tijdstip ingericht. Dit in verband met de huidige bouwactiviteiten.

Een aantal foto’s van dit project kunnen jullie hier of hier vinden.

Bovenstaande post/ pagina kun je e.v.t. ook delen via:

1 reactie

Geef een reactie